Домоуправител Пловдив

начало

Този пакет задоволява всички желания дори и на най-капризните клиенти на пазара.

Цена от: 6.00 лв.
на апартамент/месечно

Пакета включва:

водене на домовата книга, регистър на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за етажната собственост;
организиране и провеждане на Общите събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решения;
управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия,топлоенергия, вода и др.

комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, почистване, асансьор и др.;
организира събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ремонта, следи за изпълнението му.
контакт с неизрядните длъжници!
Изготвяне на покани за доброволно изпълнение относно неизрядни платци в Етажната собственост съгласно изискванията на Граждански процесуален кодекс!

технически мениджмънт,организиране профилактиката и поддръжката на системи и инсталации, проследяване на гаранциите;
организация по отстраняване на повреди и възникнали аварии, подмяна на консумативи;
обезпаразитяване – два пъти годишно.

 

Заяви услугата