Домоуправител Пловдив

 начало

Най-популярния сред нашите клиенти ценови пакет, заради изклююително ниската цена, който включва най-необходимите услуги.

Цена от: 4.00 лв.
на апартамент/месечно

Пакета включва:

водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в о­бщината
организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС;
управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, асансьор,почистване и др.;
комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, почистване, асансьор и др.;
организира събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ремонта, следи за изпълнението му.
контакт с неизрядните длъжници
Изготвяне на покани за доброволно изпълнение относно неизрядни платци в Етажната собственост съгласно изискванията на Граждански процесуален кодекс.

текуща техническа поддръжка в общите части – веднъж седмично!

ЗАЯВИ УСЛУГАТА